ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Η σημερινή μορφή της Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ προέρχεται από τη συγχώνευση των Ανώνυμων Τεχνικών Εταιρειών Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ, ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΤΕ, με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης από την πρώτη. Η Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ ιδρύθηκε το 1992 με έδρα τον Αγ. Στέφανο Αττικής. Δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης σε όλες τις κατηγορίες δημοσίων έργων – Κτιριακά,  Οδοποιία, Υδραυλικά, Λιμενικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά – Ενεργειακά. Τα μέλη, της άριστα καταρτισμένα απασχολούνται στον τομέα της κατασκευής επί τέσσερις δεκαετίες και έχουν αποκτήσει στο διάστημα αυτό την κατάλληλη πείρα για την ανάληψη έργων οποιουδήποτε αντικειμένου. Η Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ, έχοντας αναπτύξει την τελευταία δεκαετία μια αξιόλογη οργανωτική βάση, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Ελληνική κατασκευαστική αγορά καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων. Το 2001 ίδρυσε την θυγατρική ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενώ άλλα μέλη του ομίλου αποτελούν η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Η Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ είναι μέλος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων.

 

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ είναι από τις πρώτες Εταιρείες που εφάρμοσε από το 1999 σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9002:1994, ενώ από το 2003 λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 και από το 2007 έχει θέσει σε εφαρμογή τα συστήματα OHSAS 18001:1999/ΕΛΟΤ 1801:2002 – Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας και EN ISO 14001:2004 - Διαχείριση Περιβάλλοντος. Παρακολουθώντας πάντα τις τεχνολογικές εξελίξεις ο όμιλος επιχειρήσεων Γ ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ λειτουργεί από το 2002 με το σύστημα  ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP).  

 

  

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

 

Να εδραιώσουμε ηγετική θέση, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, στην τοπική αγορά και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στο εξωτερικό.

 

 

H ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

 

Έχουμε δεσμευτεί σε συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να διατηρούμε την άριστη επιχειρηματική φήμη μας και την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας, επενδύοντας στην εμπειρία μας που προέρχεται από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υλοποιημένων έργων μας, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, να έχουμε συνεχή βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της Εταιρείας.

 
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

 

Σεβασμός στον άνθρωπο και στις ιδέες του, και αφοσίωση στις ανθρώπινες σχέσεις.
Συνεργασία: Εργαζόμαστε ως ομάδα, για να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, μέσω της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Λειτουργούμε με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Ακεραιότητα και Εμπιστοσύνη σε όλα τα επίπεδα σχέσεων και σε όλες τις αλληλεπιδράσεις μας.

Κατανόηση των απαιτήσεων και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.

Εξαιρετικoί σε όλα όσα κάνουμε, προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες, μέσα στο χρόνο και στον προϋπολογισμό.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύρε με στο χάρτη!